תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Rolf Wihelm to Sterling Wortman, November 30, 1976

back
Rolf Wihelm to Sterling Wortman, November 30, 1976 image

Creator

Rolf Wihelm

Source

Rolf Wihelm to Sterling Wortman, November 30, 1976, Sterling Wortman Papers, Series 1, Box 5, Folder 49, RAC. 

Date

November 30, 1976

Format

application/pdf

Extent

7 pages

Language

English

Type

document

Citation

Rolf Wihelm to Sterling Wortman, November 30, 1976,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/rolf-wihelm-to-sterling-wortman-november-30-1976