תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Richard Lyman on Future of IADS Funding, October 8, 1981

back
Richard Lyman on Future of IADS Funding, October 8, 1981 image

Creator

Richard Lyman

Source

Richard Lyman on Future of IADS Funding, October 8, 1981, Rockefeller Foundation records, RG1.22, Series 119, Box R2942, IADS O&P 1980-85, RAC.

Date

October 8, 1981

Format

application/pdf

Extent

2 pages

Language

English

Type

document

Citation

Richard Lyman on Future of IADS Funding, October 8, 1981, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/richard-lyman-on-future-of-iads-funding-october-8-1981