תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Resolutions of the Rockefeller Foundation, RF 60172

back
Resolutions of the Rockefeller Foundation, RF 60172 image

Creator

Rockefeller Foundation

Source

Rockefeller Archive Center, Rockefeller Foundation records, projects, RG 1.2, series 709, box 1, folder 1

Date

1960-10-21

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.

Format

application/pdf

Extent

5 pages

Language

English

Type

document

Identifier

002401

Spatial Coverage

Congo

Citation

Rockefeller Foundation, “Resolutions of the Rockefeller Foundation, RF 60172,”  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed March 29, 2020, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/resolutions-of-the-rockefeller-foundation-rf-60172