תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

New York Times Article on IADS Merger, October 10, 1984

back
New York Times Article on IADS Merger, October 10, 1984 image

Creator

Kathleen Teltsch

Source

Kathleen Teltsch, "Merger Aimed at Helping Third World Agriculture," The New York Times, October 10, 1984, Rockefeller Foundation records, RG1.22, Series 119, Box R2942, IADS O&P 1980-85, RAC. 

Date

October 10, 1984

Format

applicationn/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

Kathleen Teltsch, "Merger Aimed at Helping Third World Agriculture," The New York Times, October 10, 1984, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/new-york-times-article-on-iads-merger-october-10-1984