תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Multiplying Books Through Photography - Excerpt from Feb 1941 Trustees Bulletin

back
Multiplying Books Through Photography - Excerpt from Feb 1941 Trustees Bulletin image

Creator

Rockefeller Foundation

Source

"Multiplying Books Through Photography," in Rockefeller Foundation Trustees' Bulletin, 1941, February 1941, Rockefeller Foundation Collection, RG1.1, Series 200.R, Box 196, Folder 2356, RAC.

Date

February 1941

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.

Format

application/pdf

Extent

4 pages

Language

English

Type

document

Citation

"Multiplying Books Through Photography," in Rockefeller Foundation Trustees' Bulletin, 1941, February 1941,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed January 22, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/multiplying-books-through-photography-excerpt-from-feb-1941-trustees-bulletin