תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Minutes of John A Pinto report to the IADS Executive Committee, April 1, 1981

back
Minutes of John A Pinto report to the IADS Executive Committee, April 1, 1981 image

Source

Minutes of John A Pinto report to the IADS Executive Committee, April 1, 1981, Rockefeller Foundation records, RG1.22, Series 119, Box R2942, IADS O&P (Minutes), RAC.

Date

April 1, 1981

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

Minutes of John A Pinto report to the IADS Executive Committee, April 1, 1981, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/minutes-of-john-a-pinto-report-to-the-iads-executive-committee-april-1-1981