תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Letter from Catherine Bauer to Chadbourne Gilpatric, 1958 August 05

back
Letter from Catherine Bauer to Chadbourne Gilpatric, 1958 August 05 image

Creator

Wurster, Catherine Bauer

Source

Rockefeller Archive Center, Rockefeller Foundation records, projects, RG 1.2, series 200, box 390, folder 3380

Date

1958-08-05

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Identifier

004106

Spatial Coverage

New York (N.Y.) New York

Citation

Wurster, Catherine Bauer, “Letter from Catherine Bauer to Chadbourne Gilpatric, 1958 August 05,” 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 2, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/letter-from-catherine-bauer-to-chadbourne-gilpatric-1958-august-05