תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Harold Graves, "Alternatives to IADS - A Discussion Paper," n.d.

back
Harold Graves,

Creator

Harold Graves

Source

Harold Graves, "Alternatives to IADS - A Discussion Paper," Sterling Wortman Papers, Series 1, Box 5, Folder 48, RAC.

Date

n.d.

Format

application/pdf

Extent

16 pages

Language

English

Type

document

Citation

Harold Graves, "Alternatives to IADS - A Discussion Paper," 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/harold-graves-alternatives-to-iads-a-discussion-paper-n-d-