תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Cliff Hardin's Report on Meeting of the IADS Executive Committee, October 13, 1981

back
Cliff Hardin's Report on Meeting of the IADS Executive Committee, October 13, 1981 image

Source

Cliff Hardin's Report on Meeting of the IADS Executive Committee, October 13, 1981, Rockefeller Foundation records, RG1.22, Series 119, Box R2942, IADS O&P 1980-85, RAC. 

Date

October 13, 1981

Format

application/pdf

Extent

2 pages

Language

English

Type

document

Citation

Cliff Hardin's Report on Meeting of the IADS Executive Committee, October 13, 1981,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/cliff-hardin-s-report-on-meeting-of-the-iads-executive-committee-october-13-1981