תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

A. Colin McClung to Board of Trustees, "Memo from Trustees of Merger Committees of IADS, ADC, and WI, June 3, 1983

back
A. Colin McClung to Board of Trustees,

Creator

A. Colin McClung

Source

A. Colin McClung to Board of Trustees, "Memo from Trustees of Merger Committees of IADS, ADC, and WI, June 3, 1983, Rockefeller Foundation records, RG1.22, Series 119, Box R2942, IADS O&P 1980-85, RAC. 

Date

June 3, 1983

Format

application/pdf

Extent

3 pages

Language

English

Type

document

Citation

A. Colin McClung to Board of Trustees, "Memo from Trustees of Merger Committees of IADS, ADC, and WI, June 3, 1983, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/a-colin-mcclung-to-board-of-trustees-memo-from-trustees-of-merger-committees-of-iads-adc-and-wi-june-3-1983