תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

"Thoughts Regarding Alternative Game Plans for IADS," September 10, 1981

back

Source

"Thoughts Regarding Alternative Game Plans for IADS," September 10, 1981, Rockefeller Foundation records, RG1.22, Series 119, Box R2942, IADS O&P 1980-85, RAC. 

Date

September 10, 1981

Format

application/pdf

Extent

15 pages

Language

English

Type

document

Citation

"Thoughts Regarding Alternative Game Plans for IADS," September 10, 1981,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/-thoughts-regarding-alternative-game-plans-for-iads-september-10-1981