תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

"Memo to Merger Committees of WI, ADC, and IADS," April 22, 1983

back

Creator

IADS

Source

"Memo to Merger Committees of WI, ADC, and IADS," April 22, 1983 Rockefeller Foundation records, RG1.22, Series 119, Box R2942, IADS O&P 1980-85, RAC. 

Date

April 22, 1983

Format

application/pdf

Extent

12 pages

Language

English

Type

document

Citation

"Memo to Merger Committees of WI, ADC, and IADS," April 22, 1983, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/-memo-to-merger-committees-of-wi-adc-and-iads-april-22-1983