תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

"IADS - A Progress Report," August 20, 1975

back

Source

"IADS - A Progress Report," August 20, 1975, Rockefeller Foundation records, RG1.22, Series 119, Box R2943, IADS O&P 1973-75, RAC.

Date

August 20, 1975

Format

application/pdf

Extent

27 pages

Language

English

Type

document

Citation

"IADS - A Progress Report," August 20, 1975,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/-iads-a-progress-report-august-20-1975