תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Speech of Hon. E.E. Cox, August 1, 1951

back
Speech of Hon. E.E. Cox, August 1, 1951 image

Source

Speech of Hon. E.E. Cox, August 1, 1951, Rockefeller Foundation Collection, Cox and Reece Investigations, Series 3, Box 53, Folder 898, RAC. 

Date

August 1, 1951

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

4 pages

Language

English

Type

document

Citation

Speech of Hon. E.E. Cox, August 1, 1951, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/speech-of-hon-e-e-cox-august-1-1951