תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

RF Support for Youth Unemployment Programs, 1978-1981

back
RF Support for Youth Unemployment Programs, 1978-1981 image

Creator

Rockefeller Foundation

Source

"RF Support for Youth Employment Programs," Rockefeller Foundation Collection, RG 3.2, Series 900, Box 72, Folder 395, RAC.

Date

1978-1981

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

5 pages

Language

English

Type

document

Citation

Rockefeller Foundation, "RF Support for Youth Unemployment Programs," 1978-1981, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed February 24, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/rf-support-for-youth-unemployment-programs-1978-19-1