תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

RF Grant to Cornell for Study of Civil Liberties Series, May 19, 1944

back
RF Grant to Cornell for Study of Civil Liberties Series, May 19, 1944 image

Creator

Rockefeller Foundation

Source

RF Grant to Cornell for Study of Civil Liberties Series, May 19, 1944, Rockefeller Foundation Collection, RG1.1, Series 200.S, Box 327, Folder 3896, RAC. 

Date

May 19, 1944

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

2 pages

Language

English

Type

document

Citation

RF Grant to Cornell for Study of Civil Liberties Series, May 19, 1944,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/rf-grant-to-cornell-for-study-of-civil-liberties-series-may-19-1944