תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Picture of MFSP Program Participant, n.d.

back
Picture of MFSP Program Participant, n.d. image

Creator

Unknown

Source

Picture of MFSP Program Participant, n.d., Rockefeller Foundation Collection, Box R3063, Folder 1983-84, RAC.

Date

n.d.

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

Picture of MFSP Program Participant, n.d., 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed February 24, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/picture-of-mfsp-program-participant-n-d-