תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Overview of the RF's Minority Female Single Parent Program, July 1987

back
Overview of the RF's Minority Female Single Parent Program, July 1987 image

Creator

Rockefeller Foundation

Source

Overview of the Rockefeller Foundation's Minority Female Single Parent Program, July 1987, Rockefeller Foundation Collection, Box R3062, Folder 1992-94, RAC.

Date

July 1987

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.

 

Format

application/pdf

Extent

4 pages

Language

English

Type

document

Citation

Rockefeller Foundation, Overview of the Rockefeller Foundation's Minority Female Single Parent Program, July 1987,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed February 28, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/overview-of-the-rf-s-minority-female-single-parent-program-july-1987