תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

New York Journal Article on Cornell Studies in Civil Liberties, January 22, 1951

back
New York Journal Article on Cornell Studies in Civil Liberties, January 22, 1951 image

Creator

George Sokolsky

Source

George Sokolsky, "Rockefeller Aids a Puzzling Book," New York Journal, January 22, 1951, Rockefeller Foundation Collection, RG1.1, Series 200.S, Box 328, Folder 3902, RAC. 

Date

January 22, 1951

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

George Sokolsky, "Rockefeller Aids a Puzzling Book," New York Journal, January 22, 1951, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/new-york-journal-article-on-cornell-studies-in-civil-liberties-january-22-1951