תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

MFSP Advisory Committee, Summary of Special Meeting, July 10, 1984

back
MFSP Advisory Committee, Summary of Special Meeting, July 10, 1984 image

Creator

Rockefeller Foundation

Source

MFSP Advisory Committee, Summary of Special Meeting, July 10, 1984, Box R3063 Folder 1983-84, RAC.

Date

July 10, 1984

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

6 pages

Language

English

Type

document

Citation

MFSP Advisory Committee, Summary of Special Meeting, July 10, 1984, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed February 28, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/mfsp-advisory-committee-summary-of-special-meeting-july-10-1984