תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Lindsay F. Kimball, "Summary of Telephone Conversation Between LFK and George Sokolsky on November 16, 1949"

back
Lindsay F. Kimball,

Creator

Lindsay F. Kimball

Source

Lindsay F. Kimball, "Summary of Telephone Conversation Between LFK and George Sokolsky on November 16, 1949," November 16, 1949, Rockefeller Foundation Collection, RG1.1, Series 200.S, Box 327, Folder 3899, RAC. 

Date

November 16, 1949

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

Lindsay F. Kimball, "Summary of Telephone Conversation Between LFK and George Sokolsky on November 16, 1949,"  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/lindsay-f-kimball-summary-of-telephone-conversation-between-lfk-and-george-sokolsky-on-november-16-1949-