תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Letter from Robert E. Cushman to Joseph H. Willits, July 30, 1942

back
Letter from Robert E. Cushman to Joseph H. Willits, July 30, 1942 image

Creator

Robert E. Cushman

Source

Letter from Robert Cushman to Joseph Willits, July 30, 1942, Rockefeller Foundation Collection, RG1.1, Series 200.S, Box 327, Folder 3896, RAC. 

Date

July 30, 1942

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.

 
 

Format

application/pdf

Extent

3 pages

Language

English

Type

document

Citation

Letter from Robert Cushman to Joseph Willits, July 30, 1942, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/letter-from-robert-e-cushman-to-joseph-h-willits-july-30-1942