תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Letter from Raymond Fosdick to Joseph Willits, September 15, 1942

back
Letter from Raymond Fosdick to Joseph Willits, September 15, 1942 image

Creator

Raymond Fosdick

Source

Letter from Raymond Fosdick to Joseph Willits, September 15, 1942, Rockefeller Foundation Collection, RG1.1, Series 200.S, Box 327, Folder 3896, RAC.

Date

September 15, 1942

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

Letter from Raymond Fosdick to Joseph Willits, September 15, 1942,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/letter-from-raymond-fosdick-to-joseph-willits-september-15-1942