תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Joseph Willits, Summary of Conversation with Robert Cushman, October 29, 1942

back
Joseph Willits, Summary of Conversation with Robert Cushman, October 29, 1942 image

Creator

Joseph Willits

Source

Joseph Willits, Summary of Conversation with Robert Cushman, October 29, 1942, Rockefeller Foundation Records, RG1.1, Series 200.S, Box 327, Folder 3896, RAC.

Date

October 29, 1942

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

Joseph Willits, Summary of Conversation with Robert Cushman, October 29, 1942, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/joseph-willits-summary-of-conversation-with-robert-cushman-october-29-1942