תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Joseph Willits, Summary of Conversation with Robert Cushman, January 31, 1944

back
Joseph Willits, Summary of Conversation with Robert Cushman, January 31, 1944 image

Creator

Joseph Willits

Source

Joseph Willits, Summary of Conversation with Robert Cushman, January 31, 1944, Rockefeller Foundartion Records, RG 1.1, Series 200.S, Box 327, Folder 3896

Date

January 31, 1944

Format

application/pdf

Extent

2 pages

Language

English

Type

document

Citation

Joseph Willits, Summary of Conversation with Robert Cushman, January 31, 1944, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/joseph-willits-summary-of-conversation-with-robert-cushman-january-31-1944