תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

From Welfare to Work: Minority Female Single Parent Program, September 1987

back
From Welfare to Work: Minority Female Single Parent Program, September 1987 image

Creator

Rockefeller Foundation

Source

Rockefeller Foundation, "From Welfare to Work: Minority Single Female Parent Program," September 1987, Rockefeller Foundation Collection, Box R3062 Folder 1987-88, RAC.

Date

September 1987

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

7 pages

Language

English

Type

document

Citation

Rockefeller Foundation, "From Welfare to Work: Minority Single Female Parent Program," September 1987,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed February 24, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/from-welfare-to-work-minority-female-single-parent-program-september-1987