תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Final Appropriation for the Minority Female Single Parent Program, December 11, 1990

back
Final Appropriation for the Minority Female Single Parent Program, December 11, 1990 image

Creator

Rockefeller Foundation

Source

Rockefeller Foundation, Grant to the MFSP Program, December 11, 1990, Rockefeller Foundation Collection, Box R3062, Folder 1992-94, RAC.   

Date

December 11, 1990

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

Rockefeller Foundation, Grant to the MFSP Program, December 11, 1990 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed February 28, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/final-appropriation-for-the-minority-female-single-parent-program-december-11-1990