תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Cornell University Press Letter to Joseph Willits, August 9, 1954

back
Cornell University Press Letter to Joseph Willits, August 9, 1954 image

Creator

Mary Alice Boothroyd

Source

Mary Alice Boothroyd to Joseph Willits, August 9, 1954, Rockefeller Foundation, RG1.1, Series 200.S, Box 328, Folder 3903, RAC.

Date

August 9, 1954

Format

application/pdf

Extent

1 page

Language

English

Type

document

Citation

Mary Alice Boothroyd to Joseph Willits, August 9, 1954, 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/cornell-university-press-letter-to-joseph-willits