תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Cornell Research in Civil Liberties Proposal, n.d.

back
Cornell Research in Civil Liberties Proposal, n.d. image

Creator

Robert Cushman

Source

Robert Cushman, "Cornell Research in Civil Liberties Proposal," Rockefeller Foundation Collection, RG1.1, Series 200.S, Box 327, Folder 3896, n.d., RAC.

Date

n.d.

Rights

To the extent that the donor owns copyright in these materials, he/she has given the Rockefeller Archive Center the authority to grant permission to cite and publish material from the collection for scholarly purposes; however, copyright in some items may be held by their respective creators. Please consult an archivist for further details.
 

Format

application/pdf

Extent

7 pages

Language

English

Type

document

Citation

Robert Cushman, "Cornell Research in Civil Liberties Proposal," 100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed December 1, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/cornell-research-in-civil-liberties-proposal-n-d-