תצוגת תוכן אינטרנט תצוגת תוכן אינטרנט

מוציא לאור של הנכס מוציא לאור של הנכס

Bernard Anderson, "Proposed Plans on Modification of MFSP Evaluation," March 26, 1984

back
Bernard Anderson,

Creator

Bernard Anderson

Source

Bernard Anderson, "Proposed Plans on Modification of MFSP Evaluation," March 26, 1984, Rockefeller Foundation Records, Box R3063, 1983-84,RAC. 

Date

March 26, 1984

Format

application/pdf

Extent

41 pages

Language

English

Type

document

Citation

Bernard Anderson, "Proposed Plans on Modification of MFSP Evaluation," March 26, 1984,  100 Years: The Rockefeller Foundation, accessed February 24, 2021, https://rockfound.rockarch.org/digital-library-listing/-/asset_publisher/yYxpQfeI4W8N/content/bernard-anderson-proposed-plans-on-modification-of-mfsp-evaluation-march-26-1984